Произход и еволюция на семейството


Произход по Майчина линия (ДНК Майка)

Таблицата на “ДНК Майка” е създадена на база научен анализ на вашето ДНК, което Вие сте наследили от Вашия майка

Карта на вашата генетична линия по МайкаПроследяваме Вашата генетична линия назад във времето до началото на човешката раса в Африка и прогреса на предците на Вашия баща в течение на десетки хиляди години, през които човешката раса е мигрирала по цялата планета

Ще изготвим карта, която показва съответния маршрут, който Вашите собствени предци са следвали през тези епични миграции и който на практика илюстрира тяхната история

Картата идентифицира също и гените, които разграничават Вашата, собствена генетична линия и показва как историята на Вашите предци се вписва в необятното дърво, обединяващо човешката раса.

Женската яйцеклетка съдържа специални “пакети” ДНК (митохнодриално ДНК). Това митохондриално ДНК се предава от майка на дъщеря в течение на много поколения

Дълги години научни екипи от цел свят са разглеждали митохондриалните ДНК профили на различни раси и племена

Създадена е огромна база данни и вече е възможно да се персонализират данните за определения тип митохондриални ДНК профили

В тази връзка може да анализираме особеностите на Вашия митохондриален ДНК профил и да дадем отговор (специфични сведения) за Вашия произход по Майчина линия

Вашият митохондриален ДНК профил ще Ви причисли към определена Група

Пример:

  • Група I води началото си от преди 30 000 години и се намира в региона на Средиземно море (както в арабските, така и в европейските центрове)
  • Група Q са потомци на южните, тихоокеанския региони (Нова Гвинея)
  • Група J е най-ясно изразена в Русия и източна Европа. Тя се заражда грубо преди около 10 000 години във или в близост до Месопотамия и мигрира към Европа

Съществуват над 20 различни групи и много от тези групи са разделени на допълнителни подгрупи, позволявайки ни да прецизираме информацията за произхода (историята) на Вашите предци

Произхода (историята) и миграцията на Вашата група е изработена в съответствие с резултатите от анализа на Вашата специфична митохондриална ДНК и сравнена със създадената база данни

За да се създаде точна карта за произхода и миграцията на съответна Група се вземат пред вид данните за:

  • Определяне на ДНК последователността в гените на различни етноси от целия свят
  • Изследване на костни фрагменти от археологични разкопки по целия свят, с цел установяване на последователността на ДНК

Картата по - долу показва в основната му форма, миграционен маршрут на някои от различните типове.

Mиграционен маршрут на някои от различните типове

Можете да поръчате ДНК тест кит, Да закупите теста сега или да Свалите директно от Вашия компютър инструкции за провеждането на тест Произход и еволюция на семейството (ДНК Майка)

Въпроси? Информирайте се сега!

Ще отговорим на Вашите въпроси относно предлаганите от нас ДНК тестове

 

Вашите въпроси относно предлаганите от нас ДНК тестове

 

 

Предна страница: Произход по бащина линия (ДНК Баща)  Чети нататък: Анимация