ДНК тестове за доказване на бащинство

Картинка

Какво са ДНК Loci региони?

В света няма лаборатория, която ще изследва изцяло Вашата ДНК - това е огромно количеството информация и не си заслужава

ДНК LociЛабораториите избират различни "региони" - технически наречени Loci - за да определят типа ДНК, който има всеки изследван човек в тези региони. По този начин се определят биологичните връзки между две и повече лица

Колкото повече са тестваните региони, толкова по-голяма е и точността на теста

Най-често тестваните Loci определят 13 CODIS региони. През 1986 година те са приети като 13 международно възприети региони при анализ на ДНК

Болшинството лаборатории за установяване на бащинство използват тези 13 Loci, въпреки, че много лаборатории анализират само 9 Loci За да осигурят по - висока точност качествените лаборатории са възприели изследването на 16 Loci (CODIS + 3), като необходимия минимум

При тестовете за доказване на бащинство и кръвно родство се установява съвпадението на регионите на ДНК между гените, а не на регионите в самите гени Тези региони на ДНК между гените често варират във високи граници (полиморфизъм) и поради това са различни, когато изследваните лица нямат кръвна връзка помежду си

Причината, поради която Loci варират в такова висока степен е защото, ако има мутация в този регион, това не би афектирало способността Ви да живеете и да се репродуцирате нормално

Във времето, с течение на много поколения, тези мутации са се предавали в поколенията, довеждайки до наличието на райони в ДНК, които имат много и различни възможни комбинации.

За допълнителна информация може да пишете на адрес: info@dnasolutions-bg.com