Кръвно родство чрез ДНК тест


Баба/Дядо към Внуче

Grand Parents Test – от 395 евро

Има много основни тестови опции за провеждане на тестове от типа Баба/Дядо към Внуче. Ние тестваме с точност над 99% и поради този факт имаме определени изисквания към лицата участващи в теста

Таблица за възможните комбинации от тестове:

Тестване на родителите на бащата на внучето

Цена

Допълнителен анализ на:

По - висока точност:

Дядо към Внук (“Y” Test)*

395 евро

-

-

Дядо към Внучка

595 евро

Баба или майка

Баба и Майка

Баба към Внук

595 евро

Дядо или майка

Дядо и Майка

Баба към Внучка (“X” Test)*

495 евро

-

Майка

YTest *: Тест Дядо към Внук, използването на този тест е Вашата най - евтина опция, като едновременно с това се постига много висока степен на точност (99.9%+). Помислете за бащата на детето (синът на дядото) - ако този мъж не е биологичният баща на сина си, тогава ще трябва да научите дали има вероятност истинският биологичен баща да бъде някой друг близък роднина (брат, братовчед или друг вид близък роднина на отхвърления като биологичен баща)?

Ако отговорът е “Не”, тогава прилагането на “У” теста е чудесна възможност. Всички мъже имат една “У” хромозома, която се предава от бащата на сина, а жените нямат “У” хромозома в своето ДНК

Ето защо дядото, неговият син и неговите внуци ще имат идентична “У” хромозома в своето ДНК

“Х” Test *: Тест Баба към Внучка, използването на този тест е Вашата най - евтина опция, като едновременно с това се постига много висока степен на точност (99.9 %+). Помислете за бащата на детето (синът на дядото) - ако този мъж не е биологичният баща на детето си, тогава ще трябва да научите дали има вероятност истинският биологичен баща да бъде някой друг близък роднина (брат, братовчед или друг вид близък роднина на отхвърления като биологичен баща)?

Ако отговорът е “Не”, тогава прилагането на “Х” теста е чудесна възможност. Всички мъже имат една “Х” хромозома, която предават на дъщерите си, а жените имат две “Х” хромозоми в своето ДНК. Ето защо бабата, нейният син и нейните внучки ще имат поне една от техните “Х” хромозоми, които ще са идентични

Въпроси? Информирайте се сега!

Ще отговорим на Вашите въпроси относно предлаганите от нас ДНК тестове

 

Вашите въпроси относно предлаганите от нас ДНК тестове