Кръвно родство чрез ДНК тест

Картинка

Тест на братя и сестри за обща майка

Mitochondrial Test

Тест на братя и сестри за обща майка - 395 евро

Митохондриалното ДНК се наследява единствено от Майката. Поради тази причина този тест е идеалният тест за установяване на факта дали изследваните братя или сестри имат обща биологична майка

Детайли:

  • Всички жени имат митондриално ДНК, което предават на своите дъщери
  • Мъжете също притежават митондриално ДНК, но не го предават на своите деца
  • Анализираме типа на Вашето митохондриално ДНК и създаваме Вашия профил

Забележка:

  • Точността на теста зависи от типа на митохондриалното ДНК, което имате
  • Ако при двама души има съвпадение при рядък тип Митохондриално ДНК, то при тях вероятността да са братя или сестри е много по-голяма, отколкото при хора, при които има съвпадение при често срещан тип митохондриално ДНК
  • Вероятността за това дали сте свързани може да бъде изчислена, след като знаем Вашия ДНК профил

Можете да поръчате ДНК тест кит, Да закупите теста сега или да Свалите директно от Вашия компютър инструкции за провеждането на Mitochondrial Test

	Митохондриалното ДНК се предава от майката на нейните деца

  • Митохондриалното ДНК се предава от майката на нейните деца
  • Мъжете също имат Митохондриално ДНК, но те не го предават на своите деца

Въпроси? Информирайте се сега!

Ще отговорим на Вашите въпроси относно предлаганите от нас ДНК тестове

 

Вашите въпроси относно предлаганите от нас ДНК тестове