Кръвно родство чрез ДНК тест

Картинка

Как да тествам сестри за общ баща?

“Х” Test

Тест на сестри за общ баща - 495 евро

  • Всички мъже имат една “Х” хромозома, която предават на своите дъщери
  • Посредством анализ на “Х” хромозомите на две или повече дъщери можем да установим дали те имат един и същ биологичен баща
  • Точност от 99.5 %.

Забележка: Този тест е с най - висока точност при сестри с различни биологични майки За да се повиши степента на точност при обща биологична майка е удачно да се направи ДНК анализ на майката

Можете да поръчате ДНК тест кит, Да закупите сега теста или да Свалите директно от Вашия компютър инструкции за провеждането на “Х” Test

Тест на сестри за общ баща

  • Мъжете предават една “Х” хромозома на своите дъщери
  • “Х” хромозомата на сестри с общ биологичен баща винаги е идентична

 

Въпроси? Информирайте се сега!

Ще отговорим на Вашите въпроси относно предлаганите от нас ДНК тестове

 

Вашите въпроси относно предлаганите от нас ДНК тестове