Съхраняване на ДНК - образци


Съхраняване на индивидуален ДНК образец

Бързото развитие на медицината през последните години, както и постигнатите резултати при установяване на генетичните отклонения при различни видове заболявания налагат нов подход към въпроса за съхранение на генетичния материал. Отчитайки новите реалности, DNA Solutions България предлага съдействие на своите клиенти при избор на услугата “Съхранение на индивидуален ДНК образец”. Това действие, в даден бъдещ момент може да способства за решаване на здравословен проблем на Вашите близки или семействата на Вашите деца.

Като най-точен метод на идентификация, изследването на съхранения ДНК материал може да предостави информация при вземане на решения относно дела за установяване на бащинство, наследство, емиграция.

1. Каква е целта на предлаганата услуга?

Вашата ДНК е уникална и съдържа ценна генетична информация, която в даден бъдещ момент може да бъде от изключителна важност за вашите деца и внуци.

2. Защо всеки човек би искал да съхрани свое ДНК?

Съхранения материал е точно копие на Вашата ДНК, което е предназначено за бъдещите поколения на Вашето семейство за решаване на възникнали проблеми от различно естество. Съхранението на Вашия ДНК образец за много години напред може да помогне на Вашите потомци за подобряване на тяхното здраве.

Бързото развитие на новите технологии дават основание за надежда, че ще бъдат открити начини за лечение на голям брой недъзи. Многообещаващи са и постигнатите резултати при лечение на генетичните заболявания.

Съхранените образци на Вашата ДНК ще позволи на Вас и Вашето семейството да използвате тази информация при бъдещо лечение или за повишаване на здравния статус.

3. Какви генетично обусловени заболявания ни заплашват?

Предаваните по наследство фактори и генетичните нарушения са в основата на широк кръг от заболявания на:

    • Сърдечно-съдовата система
    • Отделителната система
    • Черен дроб
    • Болест на Алцхаймер
    • Злокачествени образувания

4. Други възможности за използване на съхранения ДНК образец

Освен изброените по-горе възможности, съхранения ДНК образец може да бъде използван и за определяне на семейния произход.

5. Конфиденциалност на предлаганата услуга

Това условие е неотменна част от дейността на DNA Solutions България. Ние гарантираме, че съхранявания ДНК образец никога и при никакви условия няма да бъде използван за изследване, освен в случай на заявено желание от Вас или изрично упълномощено от Вас трето лице/а. Дори и в тези случаи на използване на съхранявания материал за тестове по Ваше желание, резултатите и естеството на тестовете ще бъдат строго конфиденциални.
Цената за съхранение на ДНК образец за срок от 25 години се договаря индивидуално

За допълнителна информация можете да пишете на адрес: dnasolutions@abv.bg или да се свържете с нашия централен офис - 0878 117 828

 

Предна страница: Други ДНК тестове  Чети нататък: Въпроси и отговори